Skärhlomen Stockholm

I Stockholm ligger stadsdelen Skärholmen. Denna stadsdel gränsar till Sätra och Vårberg, till Segeltorp, Kungens kurva, Vårby i Huddinge samt även till Ekerö kommun. Namnet Skärholmen kommer från en gård som heter Skärholmens gård, som låg och ligger kvar än idag vid Mälaren. Detta var ett torp som tillhörde Vårby Gård. Vårby gård som även kallas Vårby slott var ett säteri och gods i Huddinge kommun. Skärholmens gård byggdes under mitten av 1700-talet om till sommarnöje för välbeställda Stockholmare. 1932 köptes detta område upp av Stockholms stad och gården köptes 1945. Idag ägs denna gård av AB Stadsholmen. Förvaltare av gården är Föreningen Skärholmens gård.

Skärholmen är en plats där det finns många fornlämningar och har en rik historia. Bland fornlämningarna finner vi bland annat Domarringen i Skärholmen som är ett stort gravfält från bronsåldern och järnåldern. Detta gravfält ligger vid Stävholmsgränd strax söder om Skärholmens centrum. En undersökning av denna plats visar att här har det bott människor ända sedan stenåldern.

Ytterligare fornlämning i Skärholmen är Skärholmens fornborg från vikingatiden. Den ligger välplanerat belägen på en bergknalle i närheten av den forntida farleden till Helgö och Birka. Skärholmens fornborg kan ha ingått i en kedja av berg med så kallade vårdkasar som fanns från Mälarens inlopp vid Stockholm till Birka. Vårdkasar var ett slags varningssystem om det kom fientliga flottor.

Skärholmens centrum ligger på ett markområde som ursprungligen tillhörde Smista gård, samt att hela området hörde till Huddinge kommun. Dock från den 1 januari 1963 kom detta område att införlivas i Stockholm.

Skärholmens gård

Namnet Skärholmen kommer från en gård som heter Skärholmens gård, som är en charmig 1700-tals gård vid Mälaren och som ligger endast 20 minuter från Stockholm City. Idag finns det möjligheter att stanna över här, eller delta i konferenser, bröllop, årsdagar, fest, dop, begravningar och mycket mer. Gården består av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader.

Skärholmen – Kungens kurva – Huddinge

Huddinge kommun, Stockholms stad och näringslivet jobbar mot en gemensam vision. Det är att Kungens Kurva ska på sikt bli en levande stadskärna som har en blandning av handel, bostäder, service och kultur. Som en stor utmaning ser man att kunna Kungens kurva Skärholmen med omnejd till ett mer sammanhållet, allsidigt och tillgängligt område.

Skärholmens fornborg

Strax nordost om Skärholmens gård ligger Skärholmens fornborg, som är från folkvandringstiden samt vikingatiden. Denna fornborg ingång i Sätraskogens naturreservat. Denna fornborg låg strategiskt placerat på en 45 meter hög bergknalle och hade nära till en forntida farled som ledde till Helgö och Birka.

Det nya Skärholmen

Under 1963 när Skärholmen kom att bli en del av Stockholm hade man en generalplan. Tanken bakom denna plan var att Skärholmen skulle bli ett så kallat områdescentrum för de stadsdelar som angränsade i sydvästra Stockholm. Man tog fram åtta olika stadsplaner som alla dominerades av tanken att Skärholmen skulle vara till för bilister. De som fick i uppdrag att bygga Skärholmen och centrumanläggningen blev Riksbyggen, Svenska bostäder och Stockholmshem. Inne i centrum så byggdes ett parkeringshus med plats för 4000 bilar så att alla som skulle shoppa fick plats, dock blev det aldrig så många bilar, så en del av ytan kom att husera loppisar, och idag är det flera olika affärslokaler på flera delar av detta parkeringshus.
Största delen av stadsdelen byggdes mellan 1964 och 1975. Första inflyttningarna skedde september 1965. Invigningen av Skärholmens centrum skedde den 8 september 1968. Centrum är byggt kring olika gågator och två torg. Här finns det butiker, medborgarhus, två kyrkor, två moskéer, tandläkare, kontor och en sporthall. Under 1984 så glasade man in centrumet, utom Bredholmsgatan. Under 2004 börjades åter igen med ett nytt projekt, och man hade som mål att Skärholmens centrum skulle byggas ut och bli en av de allra största centrumanläggningarna i Norden. Man glasade in flera delar, nya affärer öppnade och man döpte om centrumet till SKHLM efter att man under en kort tid hetat Shoppingstaden Skärholmen. Invigningen av denna skedde 2008. Dock visade det sig att inga namn kom att bli populära, utan de flesta fortsatte säga Skärholmen centrum vilket gjorde att man under början av 2010 bytte tillbaka till Skärholmen centrum. Under 2013 hade köpcentrumet 15 miljoner besökare. I dess närhet ligger Kungens kurva, som bland annat har världens största IKEA-varuhus. Det gör området till det största externa shoppingområdet i Norden.
Skärholmen har ett rikt föreningsliv, och det finns över 120 ideella föreningar i hela stadsdelsnämndsområdet. I själva Skärholmen finns det flera föreningar som riktar sig till barn och ungdomar. Bland föreningar som finns ser vi scoutförening, PRO-förening, hembygdsförening och konstförening bara för att nämna några.

Det finns tre religiösa byggnader i Skärholmen. Det är Mikaelikyrkan, Skärholmens kyrka och Skärholmens moské.

Det finns några personer som är kända som är förknippade med Skärholmen. Bland annat Mia Törnblom, som är en författare, föreläsare och livscoach. Det är Lillemor Östlin, som är författare som skrivit om sitt kriminella liv och det är Daniel Suhonen, en debattör och författare som även är grundare till Katalys.

Övriga delar av Skärholmen

Skärholmen består givetvis inte bara av SKHLM utan erbjuder en hel del annat. Bland annat finns det flera fina parker och grönområden. En strandpromenad som ligger längs med Mälaren och Mälarstranden tar dig genom Sätraskogens naturreservat, från Liljeholmen ända till Vårberg. På denna promenad finns det två badplatser, samt ett utegym och flera kulturhistoriska byggnader.

På Skärholmsterassen som ligger ovanför Skärholmstorget så finns Flamingoparken. Denna park är designad av Johan Ferner Ström som även står bakom puckelbollplanen i Västerholmsparken i Skärholmen.

 

Stadsdelsförvaltningen bestämde under 2016 att ett visst antal gräsytor skulle omvandlas till slåtterängar. Det för att kunna minska på gräsklippning och bränsleförbrukning av dessa. De vill även att det ska leda till en bättre miljö, med en massa blommande ängar. Slåtterängarna placeras runt omkring Vårbergs sjukhem, Vårbergsvägen Skärholmsvägen samt intill Mälarhöjdsbadet och Ålgrytevägen.

I närheten av Skärholmen finns även Kungens kurva som huserar världens största Ikea, samt Heron City som även det erbjuder shopping, mat, nöjen och mängd annat! Du finner även Kungens kurva shoppingcenter bara 50 meter från Ikea. Detta shoppnigcenter erbjuder allt från låsbutiker till Sportbutiker.  SvenskaBegravningsbyrån kommer även öppna här 2017.