Skärholmens gård

 Skärholmens gård

Namnet Skärholmen kommer från en gård som heter Skärholmens gård, som är en charmig 1700-tals gård vid Mälaren och som ligger endast 20 minuter från Stockholm City. Idag finns det möjligheter att stanna över här, eller delta i konferenser, bröllop, årsdagar, fest, dop, begravningar och mycket mer. Gården består av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader.

Skärholmens gård nämns allra första gången i en taxeringslängd från 1627. Då var det en Peder i Skierholmen som ägde en häst och två kor och skulle betala skatt i form av en halv spann utsäde. Denna man ägde inte Skärholmens gård, utan den tillhörde Vårby Säteri.

Var namnet på gården, Skärholmen kommer från, är det ingen som egentligen vet. Dock kan det vara så att det syftar på ett kärr (skierr), som låg intill holmen där en å rinner ut i Mälaren. Idag finns det dock ingen å här, bara en bäck. En annan möjlig tydning av namnet kan vara att det kommer från Skier som betyder sten, så som i samma ord som i skär.

Köpmannen och handelsborgmästaren Engelbert Gother kom år 1750 att köpa loss marken från Vårby säteri. Han uppförde då en anläggning som påminde om en herrgård. Det blev en anläggning med huvudbyggnad, flyglar och en park. Detta var till för att Gother med familj skulle kunna bo här under sommaren. Gother tillhörde en lite rikare del av en framväxande borgarklass, som många valde att sommartid roa sig med utflyttning till sommarbostäder. Detta var före sin tid, för 100 år senare exploderade denna i Stockholms Skärgård, alla ville ha ett eget sommarställe.

Anledningen till detta var att under sommaren var inte Stockholm stad ett särskilt trevligt ställe att vistas på. Man hade öppna avlopp, man slängde sopor, avfall och tömde pottan rätt ut på gatan genom fönstret. Det gjorde att hela Stockholm stad stank samt att det spreds en hel del sjukdomar. Under 1700-talet spreds smittkoppor, kolera och dysenteri.

Ungefär 100 år senare, så kom huset att moderniseras. Det får takkupor samt en veranda ut mot Mälaren. Kring sekelskiftet 1900 gör man ytterligare ombyggnationer och installerar kakelugnar samt verandor på övervåningen. Det är under denna tid som Skärholmens gård får det utseende den har kvar än idag, med träkolonner och dubbeltrappen mot sjön i fjällpanel.

Stockholm stad köpte 1945 denna gård samt Sjövillan. De köpte även upp Bergudden och Tusculum samt ekonomibyggnader, ladugård och växthus. Tyvärr var det en pyroman under 70-talet som härjade i dessa trakter, så idag finns det inte mycket kvar, utan det är förutom sjövillan bara en arrendatorsbostad vid infarten samt två små stugor vid Skärholmens brygga kvar.

Skärholmens gård användes i perioder av olika föreningar, bland annat svenska scoutförbundet, men hade en rejäl nedgångsperiod. Man valde att reparera gården kring 1960 och man klädde flera innerväggar med masonit. 1977 blev det ännu mer restaurering och det kök och de toaletter som finns idag kom till.

År 1988 bildades Föreningen Skärholmens gård som sedan dess hyr gården av staden (AB Stadsholmen) och förvaltar byggnaderna samt upplåter gården för olika kulturevenemang.

Vid stranden, öster om flygelbyggnaderna ligger Sjövillan. Fasaden består av grönmålad locklistpanel. Villan är sommarbostad samt att det finns ett café här i under sommaren.

Skärholmens fornborg

Strax nordost om Skärholmens gård ligger Skärholmens fornborg, som är från folkvandringstiden samt vikingatiden. Denna fornborg ingång i Sätraskogens naturreservat.

Denna fornborg låg strategiskt placerat på en 45 meter hög bergknalle och hade nära till en forntida farled som ledde till Helgö och Birka. Det var lätt att försvara sig här, då det mot nordväst och mot Mälaren stupar brant ner. Inåt landet låg en mur, som man kan se rester från än idag. Den var uppbyggd av stora stenblock.

Man tror att Skärholmens fornborg har ingått i en kedja av berg med vårdkasar som fanns från Mälarens inlopp vid Stockholm till Birka. De fanns där som ett slags varningssystem och kom det fientliga flottor, tändes vårdkasarna upp och varnade andra.